Nieuws

TAAL, SPELLING, LEZEN, REKENEN, ALGEMEEN OP USB

25-04-2016 13:33
Hieronder een greep uit de software van de usb-stick. Honderden Nederlandstalige softwareprogramma´s voor elke gebruiker! Voor schermafbeeldingen (screenshots) van de software, klik in menu.

PAKKET TAAL SPELLING LEZEN

25-04-2016 13:29
spellingproblemen, diverse dictees, veel verschillende niveau's, regels, werkwoorden, tijden, woordenschat, woordkennis, begrijpen, ontleden, aanvullen, invullen, zinnen maken, veel taaloefeningen, alfabetiseren, verkleinen, tegenstellingen, meervoud, letters, lezen, luisteren, klanken,...

PAKKET REKENEN

25-04-2016 13:28
optellen, aftrekken tot 10, 100, 1000, tafels, delen, keer, breuken, %, kommagetallen, cijferen onder elkaar, eenheden, tientallen, enz. bewerkingen in spelvorm (+ - : x), aanvullen, oplossen, schatten, puntsommen, splitsen, automatiseren, hoofdrekenen, uitleg, betalen, dobbelsteen, geldsommen,...

PAKKET ALGEMEEN WO

24-04-2016 17:56
kleutersoftware (construct, vormen, sorteren, rubriceren, kleuren),  tellen, luisteren, tekenen, muziek, spelen, toveren,  dieren, planten, boerderij, geluiden, fruit, groenten, puzzelen, geheugen, memory's, lingo, verkeer, typen, kalender, zoeken, allerlei spellen, enz.