PAKKET TAAL SPELLING LEZEN

25-04-2016 13:29

spellingproblemen, diverse dictees, veel verschillende niveau's,

regels, werkwoorden, tijden, woordenschat, woordkennis, begrijpen,
ontleden, aanvullen, invullen, zinnen maken, veel taaloefeningen,
alfabetiseren, verkleinen, tegenstellingen, meervoud, letters,
lezen, luisteren, klanken, letterspelletjes, anagram,
taalspelletjes, taaloefeningen, spreekwooorden,
werkbladen taal en rekenen, galgjes, woordspelen,
kleuren, tekenen, puzzelen, kleuterspelen, memory's, enz.