PAKKET REKENEN

25-04-2016 13:28

optellen, aftrekken tot 10, 100, 1000,
tafels, delen, keer, breuken, %, kommagetallen,
cijferen onder elkaar, eenheden, tientallen, enz.
bewerkingen in spelvorm (+ - : x),
aanvullen, oplossen, schatten, puntsommen, splitsen,
automatiseren, hoofdrekenen, uitleg, betalen, dobbelsteen,
geldsommen, maten, klokkijken, kalender, getallenlijn,
werkbladen afdrukken, rekenspelletjes, enz.