Eénmalige actie voor de ict-coördinator van elke school:

GRATIS ONDERWIJSSOFTWARE

 

Ruim 250 gratis onderwijsprogramma's op 1 usb-stick!
Bestel online via:

www.onderwijssoftware.eu

www.schoolsoftware.eu

 

De Educatieve Basisschool Softwarebank doet u een scherpe software-aanbieding:
ruim 250 Nederlandstalige educatieve softwareprogramma's voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 op 1 usb-stick.

 

Deze vrije programma's zijn uitstekend geschikt om:

- aanleren bepaalde vaardigheden in spelling, taal, lezen, rekenen, enz.
- op spelmatige wijze snel inoefenen
- op eigen niveau te werken en/of te ontwikkelen
- hulp te bieden bij bepaalde problematische vaardigheden
- leerlingen specifieke software aan te bieden
- op meerdere computers en/of server te installeren
- ruime keuze uit diverse software voor alle groepen en vakgebieden

                             

DIGIBORDENMENU.NL GRATIS VOOR ALLE SCHOLEN

 

Naast de software voor de leerlingen hebben wij ook voor alle leerkrachten een aanbieding:
wij stellen ons populaire Digibordenmenu, dat onlangs vernieuwd is, gratis beschikbaar aan alle scholen.
Plaats onderstaande link op elke digibordcomputer en gebruik de daarbij behorende tools, websites, gereedschappen, filmpjes, liedjes, enz. 

www.digibordenmenu.nl

 

Ons Digibordenmenu bestaat uit 5 pagina's welke u kunt oproepen door links op een schoolbord te klikken:
Hoofdmenu, Menu Algemeen, Menu Rekenen, Menu Taal en Menu Kleuters.
Bekijk de andere tabbladen van het Digibordenmenu door hieronder op de afbeelding  en de schoolborden te klikken!